KOSGEB KOBİ Başına 1 Milyon TL Destek Veriyor

KOSGEB KOBİ Başına 1 Milyon TL Destek Veriyor

Devlet, üreticiler arasında rekabeti artırmak ve bu sayede ekonominin büyümesini sağlamak için çeşitli projeleri devreye sokmaktadır. Bu anlamda 2019 senesinde de bazı atılımların yapılacağı aşikardır. Bunlardan biri de KOSGEB aracılığıyla verilen 1 Milyon TL destek şeklindedir. Bu destek sayesinde ortaya koydukları projeye devlet desteği bulan kişiler uzun vadede ayakları yere sağlam basan bir iş koluna sahip olacaklardır. Bu projenin detaylarını inceleyerek başvuruların yapılması ilerleyen zamanlarda mağduriyet yaşanmaması adına son derece önemlidir.

KOBİGEL destek çağrısı projesi özellikleri

Desteğin kapsamının 700 Milyon TL seviyesinde olduğunu bilmek gerekir. Bu konu ile alakalı olarak herkese 1 Milyon TL destek verileceğini var sayarsak projeden 700 kişinin yararlanabileceğini hesaplayabiliriz. Bu da 700 değerli ve sektörde devrim yapacak projenin devlet tarafından seçileceğini göstermektedir. Şu ana kadar sisteme başvuranların sayısı on binleri bulmuştur. Bu kişiler arasından devlet bir seçim yapacaktır. Projesinin başarılı olacağına kanaat getirilenler bir sonraki aşamaya geçirilecektir. Bakanlık yetkilileriyle birlikte yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde ortaya koyacağınız projenin ekonomiye kazandırıp kazandırmayacağı belirlenecektir. Tüm bu aşamaların tamamlanmasının ardından ise ilgili para KOSGEB vasıtasıyla kişilerin hesabına aktarılacaktır. Alınan paranın 6 ay içerisinde proje kapsamında kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde devlete hiçbir sebep göstermeden ilgili parayı geri alma hakkı doğacaktır.

KOBİGEL projesinin amaçları nelerdir?

Projenin belki de en büyük amacı iller bazında hizmet vermek isteyen KOBİ’ler arasındaki rekabeti artırmaktadır. Bu sayede imalata sanayi sektörünün gelişmesine ve büyümesine vesile olmaktadır. KOBİGEL projesi sayesinde yazılım sektöründe hizmet veren KOBİ’lerin de desteklendiğini belirtebiliriz. Bunun neticesinde firmaların rekabet gücü artacaktır. Maliyetler ayrı tutularak yapılan kar-zarar tablolarında firmaların kara geçmesi devletin de yararına olmaktadır. Ekonomik anlamda elini güçlendiren devlet vatandaşların refah seviyesini de bu şekilde artırmaktadır.

Sisteme katılmak isteyen KOBİ firmalarının en az 300 bin TL satış hasılatına sahip olması gerekmektedir. Bu sayede bu firmaların devler ligine çıkarılması sağlanacaktır. Bunu yapabilmek adınaysa devlet KOBİGEL projesini hayata geçirmiş vaziyettedir.

leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir