Kobilere Devlet Kredileri

Kobilere Devlet Kredileri

Türkiye ekonomisinin ihracat yapan en büyük alanının imalat sanayisi olduğunu söyleyebiliriz. Devlet bu alanda hizmet veren kişilere, kurumlara vs. gerekli yardımları yapmaktadır. Bu sayede ihracat oranının her geçen gün artarak cari açığın kapanması amacını gütmektedir. Konuyla ilgili olarak yeni yılla birlikte devletin imalat sanayi alanında hizmet veren firmalara belli oranda hibe desteği vereceği bilinmektedir. Bu da sektörün ciddi bir atılım yapmasına vesile olacaktır.

2019 yılında devlet kredilerinin oranları

2019 senesi içerisinde devlet kredileri anlamında sektörde yer alanların çok mutlu olacağı aşikardır. Sektörün gelişebilmesi adına sadece bu alanda hizmet veren firmalara imalat hibe desteği sağlanacaktır. Bu alanda seçilecek olan 140 bin firmaya 140 Milyar TL’lik dev bir hibenin yapılacağını söyleyebiliriz. Dudak uçuklatan miktardaki bu parayı hibe edecek olan devletin beklentisi açıktır. Bu alanda bu desteği alacak olan firmaların ekonomimizi şahlandırmasıdır. Ayrıca yapacakları ihracatın sayısını artırmaları ve ülkeye döviz kazandırmalarıdır. Bu sayede dış ticaret açığımız kapanacak ve ekonomimiz refah seviyesini artıracaktır.

İmalat sanayisindeki Kobilere verilen kredilerin içerikleri

Kobilerin yeni yılla birlikte ciddi manada yardım alacaklarını söyleyebiliriz. Bu bağlamda devletin hibe desteği vereceği 140 bin firma arasında girdikleri takdirde ciddi bir ödeme alacaklarını da belirtmek gerekir. Özellikle makine ve teçhizat desteği anlamında imalat sanayisi kredilerinin çok ciddi yardımı olacağı bilinmelidir. Bunun yanında personel ve istihdam konularında da devlet Kobilere yardım edecektir. Bu sayede firmaların sadece üretim yapmalarına olanak tanınacaktır.

Bundan ayrı olarak firmaların elektrik, doğalgaz gibi konularda da sıkıntılar yaşamaması adına devlet maddi desteklerde bulunacaktır. Yeni yılla birlikte bu desteklemelerin %10 seviyesinden %12,5 seviyesine çıktığını bilmelisiniz. Ayrıca yurtdışındaki firmalarla aktif şekilde ticaret yapan firmaların gümrük vergilerinde de çeşitli muafiyetlerin uygulanacağını belirtebiliriz. Bu sayede ihracatın önündeki engellerin devlet kredileri sayesinde aşılması hedeflenmektedir. 2019 yılının tamamında uygulanması beklenen bu yardımlar vasıtasıyla hem yurt içinde hem yurt dışında ciddi atılımların yapılması beklenmektedir. Yerli ara ve nihai malların üretiminde geçen seneyi göre yarı yarıya bir artış da düşünülmektedir.

leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir